Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ-ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

1. ESPAGNE
http://congresointernacionalsap.org/
Síndrome de Alienación Parental
y Custodia Compartida
Zaragoza,
del 24 al 26 de
Marzo de 2011
 

Datos imprescindibles...
III Congreso Internacional SAP (Síndrome de Alienación Parental) y Custodia Compartida

Zaragoza, del 24 al 26 de Marzo de 2011

Comité organizador
Comité científico 
Comité científico internacional
Hoteles
Programa

2. CANADA:
Welcome Back, Pluto:
The Psychology of Families with Alienated and Estranged Children and the Principles, Procedures, and Ethical Considerations of Effective Help

http://www.psychologistsassociation.ab.ca/site/paa_workshops
Start: February 25, 2011: 09:00 AM - 04:00 PM
Location : Calgary Alberta CANADA
Registration
  • Member tickets - $80.00 (USD)  - Special price for members
  • Regular ticket - $100.00 (USD)
Welcome Back, Pluto: The Psychology of Families with Alienated and Estranged Children and the Principles, Procedures, and Ethical Considerations of Effective Help.
- Presented by Richard A. Warshak,

For: Mental health professionals, custody and access assessors, family lawyers, judges, parenting coordinators, mediators, and child welfare workers.
LEARNING OBJECTIVES:
Ø  Understand the causes and consequences of alienated and estranged parent-child relationships
Ø  Distinguish between realistic and unrealistic rejection of parents
Ø  Avoid common myths and mistakes regarding alienated children
Ø  Recognize options for dealing with alienated and estranged parent-child relationships
Ø  Identify principles of effective intervention for severely alienated children
Ø  Understand the role of empirical research and ethical considerations in working with families of severely alienated children
Ø  Become familiar with an effective intervention for families with severely alienated children
PROGRAM FORMAT AND SCHEDULE:
Lectures and demonstrations of exercises and video material useful for families with alienated children.
Date: February 25, 2011
Time: 9 am – 4 pm
Location:       The Blackfoot Inn

5940 Blackfoot Trail SE
Calgary AB