Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Συγχαρητήρια στο παιδί μου

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1991 (ΦΕΚ 78/30.5.91) και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93.

http://www.csd.auth.gr/el/