Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

PAS Σύνδρομο Γονικής Αλλοτρίωσης - Καναδάς

QUEEN’S BENCH FOR SASKATCHEWAN

Date: 2008 02 08 Citation: 2008 SKQB 63
Docket: Div. No. 005359 of 2006
Judicial Centre: Battleford, Family Law Division
http://www.canadiancrc.com/PDFs/Parental_Alienation_BSD_v_DGP_Queens_Bench_Saskatchewan_2008skqb63.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου