Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Νέες ρυθμίσεις και δυνατότητες εγγραφής στα δημοτολόγια

Μετά από ενέργειες και ενστάσεις, τώρα, μπορούν να εγγραφούν στα δημοτολόγια, εφόσον το ζητήσει κάποιος γονέας, τα παιδιά του ενώ είναι διαζευγμένος και αυτά βρίσκονται σε εκτός γάμου. 
Νέα ρύθμιση στην εγγραφή της οικογενειακής μερίδας.
Τώρα, υπάρχει πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στα δημοτολόγια να εγγράψουν τα παιδιά στη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, έστω και εάν είναι εκτός γάμου, εφόσον το ζητήσει ο γονέας. www.sos-sygapa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου