Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

10 αστυνομικοί για 1 μπαμπά. Σταματείστε τον πόλεμο στους μπαμπάδες

Logged by Fathers Justice @BoycottFamilylw @Daveyone1
TEN POLICE ONE DAD ~ STOP THE WAR ON DADS!

http://daveyonefamilylawmanblogspotcom.socialgo.com/magazine/read/lets-give-cameron-a-headache-in-birmingham--the-event_16207.html Fathers Justice

Stop The War on Dads Mr Clegg

Originally posted on New Fathers 4 Justice:
As Deputy Prime Minister Nick Clegg goes off to vote in Parliament on another war in Iraq  he should listen to protesters  outside his Putney home and ‘Stop The War on Dads’ in the secretive the Family Court system.
Protesters have staged a three day protest outside his home but Nick Clegg cares so little he has not even been bothered to speak to any of them,
Nick Clegg Camp (1)Nick Clegg Camp (2)Nick Clegg Camp (3)
No parent who is fit and willing should ever be denied their right to share equally in the lives of their own children

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου