Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Μπαμπάδες στη Γαλλία: 'Δεν αναγνωρίζουμε τις δικαστικές αποφάσεις επιμέλειας. 'France: «Se reconnaître comme une victime, c'est beaucoup plus compliqué pour un papa».
                        
                        
                        
                        


Τα δικαιώματα των μπαμπάδων καταπατώνται από τη δικαιοσύνη και θέλουν να γίνουν μουσουλμάνοι. 
Εφημερίδα Λιμπερατιόν. Liberation http://www.liberation.fr/societe/2013/02/20/se-reconnaitre-comme-une-victime-c-est-beaucoup-plus-complique-pour-un-papa_883271 
Δύο μπαμπάδες που δεν αναγνωρίζουν τις δικαστικές αποφάσεις επιμέλειας, μιλούν


'Το να αναγνωριστείς ως θύμα, είναι πολύ πιο πολύπλοκο για ένα μπαμπά'

«Se reconnaître comme une victime, c'est beaucoup plus compliqué pour un papa»

Pères séparés : à moi la garde ! (Διαζευγμένοι μπαμπάδες: Σ'εμένα η επιμέλεια)

L’épisode de la grue de Nantes met en lumière les difficiles arbitrages concernant les enfants, après les séparations, entre revendications antiféministes et vraie souffrance masculine.

Un père passe et manque (Ενας μπαμπάς φεύγει και λείπει)
L’égalité entre les droits du père et ceux de la mère, reconnue dans la loi de 2002, est restée lettre morte dans les faits...

Les droits des pères sont-ils bafoués par la justice française ? (Τα δικαιώματα των μπαμπάδων καταπατώνται από τη δικαιοσύνη?)
Depuis vendredi, un père que la justice a «privé» de ses enfants proteste en haut d’une grue du port de Nantes. Geste d’amour, de désespoir et de colère ? Cette histoire révèle un malaise.

SYGAPA association:   ORGANISEZ-VOUS POUR CREER UN PARTI POLITIQUE AFIN DE SE PRESENTER AUX ELECTIONS EUROPEENNES. EN GRECE (EUROPEAN SOCIAL PARTY), EN ESPAGNE (CUSTODIA COMPARTIDA), EN AUTRICH, A MALTE, ETC......... FAITES QUELQUE CHOSE. TELEPHNEZ A SYGAPA WWW.SOS-SYGAPA.EU ET A NICOLAS SPITALAS HTTP://SPITALAS.BLOGSPOT.COM ++ 6906275419

Enfants nés à l’étranger d’un parent français

Nationalité française et gestation pour autrui (GPA) 

Publié le 01.02.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une circulaire du 25 janvier 2013 du ministère de la justice se prononce sur l’éventuelle délivrance de certificat de nationalité française à des enfants nés à l’étranger d’un parent français ayant eu vraisemblablement recours à une procréation ou gestation pour le compte d’autrui (GPA).
Jeunes dès 16 ans
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3 ème mois suivant. Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d’accomplir une Journée défense et citoyenneté (JDC), anciennement, Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). L’ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ de la date de la session retenue. La participation y est obligatoire, sauf cas de force majeure (maladie, problème familial grave...). En cas de difficultés sur la date proposée, il convient, dans un délai de 15 jours, de prendre contact avec le bureau ou centre de service national afin de fixer une nouvelle date.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Η πορεία των φοιτητών Τμήματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Δράμα, 20/02/13

Δώρο-Βραβείο από Φίλο-Μέλος του ΣΥΓΑΠΑ: Gladiator - Μονομάχος ο Νίκος Σπιτάλας
Ο ΣΥΓΑΠΑ στην Αριστοτέλους: 8-15 Φεβρουαρίου 2013


 Και τα κείμενα του ιατρού Ευάγγελου Βασιλείου:


Καλή Χρονιά