Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Εκπομπή στην ΕΤ3, στις 04/05/2018. Διαζύγιο, Οικογένεια, Παιδιά, Επίλυση προβλημάτων Γάμου

Προστασία των παιδιών των διαζυγίων.
Ειδικός Σύμβουλος Γάμου, Διαζυγίων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Διαμεσολάβηση, εξωδικαστικός συμβιβασμός.
Προσωποκεντρική επίλυση προβλημάτων και οικογενειακών θεμάτων.