Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Διεθνής Διάλεξη σε φοιτητές Εσπεραντο, για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα

 In 25th of april I l speech in France (Bauge - Saumur) to a pacifistes important group , for our cause, PAS, EUROPEAN SOCIAL MOVEMENT, situation in Greece, etc.  You can find the program in internet. We can send you relatifs links by e-mail: spitalas@gmail.com. There are many countries of world. Courses of esperanto. Take care please, share.
Le 25 avril 2015, en même temps que le stage d’espéranto au Château de Gresillon, on parlera des droits humains des enfants de divorce et la Grèce.
Le stage se déroule de la façon suivante http://gresillon.org/spip.php?rubrique20 , vous pouvez venir durant la période du 17 au soir au samedi 25 avril au matin (il est possible de ne pas vous inscrire au cours d'espéranto), il faudra me préciser rapidement dans la fiche d'inscription vos choix de dates et heures d'arrivée et de départ http://gresillon.org/spip.php?rubrique21&lang=fr&p,
Ομιλία Νίκου Σπιτάλα, στη Γαλλία, για ανθρώπινα δικαιώματα, κατάσταση στην Ελλάδα: 25 Απριλίου 2015, ημέρα Γονικής Αλλοτρίωσης-Αποξένωσης. www.sos-sygapa.eu
http://spitalas.blogspot.com
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ-ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF_%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://internationalienation.blogspot.fr/2015/04/conference-on-sap-pas-chateau-gresillon.html