Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΥΓΑΠΑ-Συμπεράσματα 6 ημερίδων

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΥΓΑΠΑ-Συμπεράσματα 6 ημερίδων: Πρόκειται για έκδοση του ΣΥΓΑΠΑ όπου συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα των έξι πρώτων επιστημονικών ημερίδων, με βιβλιογραφία. Θέματα: Τσάβ...