Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ο Μανώλης στη Βουλγαρία με βραβείο

Έλληνες Βούλγαροι μαθητές φοιτητές διαγωνίστηκαν στην ανάπτυξη 
οχημάτων που κινούνται με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου στη δημιουργία μίας πιλοτικής “ κοινότητας υδρογόνου ”, στα πλαίσια του διασυνοριακού 
έργου HYDECON
Στις
20-22
Απριλίου
2012
πραγ ατοποιήθηκε
στο
Bansko
στη
Βουλγαρία
η
τελική
φάση
των
δύο
διαγωνισ ών
που
διοργανώθηκαν
στα
πλαίσια
του
έργου
“Hydrogen Economy Cooperation Network for Research
- Public
Awareness - Business Opportunities across Greek-Bul
garian borders – HYDECON”
που
εντάσσεται
στο
πρόγρα α
Ευρωπαϊκής
Εδαφικής
Συνεργασίας
Ελλάδα
-


Βουλγαρία
2007-2013”.
Επικεφαλής
εταίρος
του
έργου
είναι
το
Εργαστήριο
Ανόργανων
Υλικών
του
Ινστιτούτου
Χη ικών
&ιεργασιών
και
Ενεργειακών
Πόρων
(
Ι&ΕΠ
) –
πρώην
ΙΤΧΗ&
,
του
Εθνικού
Κέντρου
Έρευνας
και
Τεχνολογικής
Ανάπτυξης
(
ΙΤΧΗ&
/
ΕΚΕΤΑ
).
Οι
2
διαγωνισ οί
ήταν
:
a.
“ZERO EMISSION RACING”
Ο
διαγωνισ ός
ήταν
ανοιχτός
σε
αθητές
Ελληνικών
και
Βουλγαρικών
Γυ νασίων
και
Λυκείων
ηλικίας
εταξύ
15
και
18
ετών
.
Οι
εργασίες
που
υποβλήθηκαν
αναφέρονται
σε
οχή ατα
που
κινούνται
ε
Κυψέλη
Καυσί ου
Υδρογόνου
(Hydrogen Fuel Cell).
b.
“ECO ENERGY 21
st
CENTURY”
Ο
διαγωνισ ός
ήταν
ανοιχτός
σε
φοιτητές
Ελληνικών
και
Βουλγαρικών
Πανεπιστη ίων
.
Οι
φοιτητές
κλήθηκαν
να
περιγράψουν
και
να
σχεδιάσουν
τα
βασικά
στοιχεία
ιας
πρώι ης
«
κοινότητας
υδρογόνου
»,
στην
Ελλάδα
ή
στην
Βουλγαρία
.
Στον
εκδήλωση
παρέστησαν
ο
)ή αρχος
της
πόλης
του
Bansko, o
αντιπρόεδρος
της
Βουλγαρικής
Ακαδη ίας
Επιστη ών
και
πρόεδρος
της
Βουλγαρικής
Εταιρείας
Υδρογόνου
,
ακαδη αϊκός
καθηγητής
Alexander Popov
,
και
πολλοί
καθηγητές
Ελληνικών
και
Βουλγαρικών
Πανεπιστη ίων
.
Τις
πρώτες
θέσεις
κατέλαβαν
:
a.
Στο
αθητικό
διαγωνισ ό
“ZERO EMISSION RACING”
1
ο
βραβείο
Μάνος
Περδικάκης
,
Γεώργιος
Πετκάκης
και
Γιάννης
Σαραβέλος
,
1
ο
Γενικό
Λύκειο
ΑΝΑΤΟΛΙΑ
,
Υπεύθυνος
Καθηγητής
:
Στυλιανός
Αξαρλής
2
ο
βραβείο
Γιάννης
Ποραβός
και
Αλέξανδρος
Πασχάλης
,
1
ο
ΕΠΑΛ
Νεάπολης
,
Υπεύθυνος
Καθηγητής
:
Γεώργιος
Αγγελόπουλος
3
ο
βραβείο
Dimitriya Hristeva
και
Nelly Popova
Βουλγαρία
b.
Στο
φοιτητικό
διαγωνισ ό
“ ECO ENERGY 21
st
CENTURY ”
1
ο
βραβείο
Aleksandar Mehandzhiyski
και
Magdalena Shekerliyska,
South-west University, Blagoevgrad,
Βουλγαρία
2
ο
βραβείο
Elitsa Petkucheva
και
Dragomir Ivanov,
University of Chemical technology and Metallurgy –
Sofia,
Βουλγαρία
3
ο
βραβείο
Κώστας
Τσου άρης
και
Νίκος
Κρόκος
Αλεξάνδρειο
ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης
,
Σχολή
Τεχνολογικών
Εφαρ ογών
,
Τ ή α
Οχη άτων
Συνοδευτικό
υλικό
:
Φωτογραφίες
: IMG0259 (
Λεζάντα
: Registration desk
Από
αριστερά
:
Αντιγόνη
Εύδου
,
Λώρη
Ναλ παντιάν
, Yolina
Hubenova) DSC03428 (
Λεζάντα
:
Από
αριστερά
:
Σταύρος
Τράκας
,
Μανώλης
Σπιτάλας
) DSC03463 (
Λεζάντα
:
Από
αριστερά
:
Μάνος
Περδικάκης
,
Γεώργιος
Πετκάκης
1
ο
βραβείο
Μαθητικού
)ιαγωνισ ού
), DSC03472 (
Λεζάντα
:
Από
αριστερά
:
Αλέξανδρος
Πασχάλης
, Mario
Mitov,
Ιωάννης
Ποραβός
, 2
ο
βραβείο
Μαθητικού
)ιαγωνισ ού
), DSC03475 (
Λεζάντα
:
όλοι
οι
συ ετέχοντες
) DSC03479 (
Λεζάντα
:
όλοι
οι
συ ετέχοντες
αθητές
και
φοιτητές
) DSC03492 (
Λεζάντα
:
Από
αριστερά
:
Νίκος
Κρόκος
,
Κώστας
Τσου άρης
, 3
ο
βραβείο
φοιτητικού
διαγωνισ ού
)
Πληροφορίες
:
-
Λώρη
Ναλ παντιάν
[
Επιστη ονική
υπεύθυνη
,
ΙΤΧΗ)
/
ΕΚΕΤΑ
.
Τηλ
.:+30 2310498142/E-mail:
nalbanti@cperi.certh.gr
]
-
κ
.
Τσιούτρας
Αθανάσιος
,
κα
)ρόσου
Α αλία
[
Γραφείο
Τύπου
ΕΚΕΤΑ
/
Τηλ
.: 2310498264, 2310498214 / E-mail:
press@certh.gr
/ www.certh.gr
]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου