Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Αυτοκτονίες στην Ελλάδα - wikipedia

Οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο επισυμβαίνει σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, λόγω των επικρατουσών κατά καιρούς συνθηκών. Γενικότερα, στη χώρα μας δεν παρατηρείται υψηλή ποσόστωση αυτοκτονιών, κάτι που αποδίδεται στις ευχάριστες καιρικές συνθήκες, αλλά και το μεσογειακό ταμπεραμέντο των Ελλήνων, σε αντίθεση με τις χώρες του Βορρά, ιδιαίτερα της Σκανδιναβίας, όπου διαχρονικά έχουν καταγραφεί υψηλότατα ποσοστά αυτοχειρίας.[1]
Ωστόσο, σε περιόδους ιδιαίτερης έντασης όπως ήταν ο εμφύλιος[2] ή η Ελληνική κρίση χρέους 2010-2012 το φαινόμενο έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις.[3][4][5][6][7][8]
Οι περισσότερες περιπτώσεις αποκρύβονται από το οικογενειακό περιβάλλουν του αυτόχειρα για θρησκευτικούς[9] ή κοινωνικούς λόγους, όμως υπάρχουν και υποθέσεις, όπως εκείνες του Δημ. Χριστούλα, ή του 45χρονου δάσκαλου Σάββα Μετοικίδη[10] όπου το απονεννοημένο διάβημα λαμβάνει χαρακτήρα κοινωνικής πράξης.
Το 90% των αυτοκτονούντων είναι διαζευγμένοι άνδρες με αιτία την απομόνωση εξ αιτίας του διαζυγίου και αφορμή την κρίση που περιλαμβάνει και την οικονομική δυσχέρεια από διατροφές, κατασχέσεις, χρέη ρπος σύζυγο και παιδιά. Ο ΣΥΓΑΠΑ www.sos-sygapa.eu τα αναφέρει συχνά όπως και τα στατιστικά κατάθλιψης των διαζευγμένων.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου