Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Μόνο με καταδικαστική απόφαση κατά γονέα, ανακηρύσσεται ο άλλος πολύτεκνος

Από ΜΙχάλη Πάκα: Στα παρακάτω (άρθρο 6 παρ.1 του Ν.3454/7-4-2006) φαίνεται η περίπτωση τριτέκνου γονέα που ανακηρύσσεται πολύτεκνος (4 τεκνα) εφ όσον καταφέρει να ..καταδικάσει τον άλλον.
Ετσι εξηγείται ο λυσσαλέος ,υπερβάλλων και ανυποχώρητος ζήλος για ποινική καταδίκη του άλλου γονέα-συζυγου ακόμα και αν έχει εξοφλήσει τις οφειλές του.
Η εν λόγω ... προϋπόθεση προσθέτει αδιαμφισβήτητα, με καθαρά ωφελιμιστικό τρόπο, μια ακόμα αφορμή-κίνητρο έντασης και διαμάχης στις ήδη διαταραγμένες σχέσεις των γονέων πρώην συζύγων.

ΣΤ. Γονέας διαζευγμένος με 3 παιδιά, μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους:
β ’Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ειδικού τύπου Ο.Γ.Α.
β ’Διαζευκτήριο.
β ’Δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου.
β ’Δικαστική απόφαση επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
β ’Πιστοποιητικό Γραμματείας του Πρωτοδικείου στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. της υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου) εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/της και του/της πρώην συζύγου του/της.
β ’Δικαστική απόφαση ότι είναι μόνος/η υπόχρεος για τη διατροφή των παιδιών ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του/της πρώην συζύγου για τη μη καταβολή διατροφής στα τέκνα.
β ’Πιστοποιητικό σπουδών (για τα παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω του 25ου έτους).
β ’Αστυνομική ταυτότητα γονέα. http://spitalas.blogspot.com/2012/04/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου