Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Στη Γαλλία, για τους νέους παραβάτες, νέα μέτρα

Αυξάνουν οι θέσεις στις φυλακές, αλλά με θέσεις ελλατωμένης διάρκειας και προστασία από τις επαναλαμβανόμενες ποινές. 
Vers de nouvelles mesures pour l’exécution des peines Publié le 24.11.2011
Le projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines a été présenté en Conseil des ministres le 23 novembre 2011.
De quoi s’agit-il ?
 
Il est question tout d’abord de porter le nombre de places en prison à 80 000 d’ici fin 2017 avec l’ouverture, à partir de 2014, de prisons au régime allégé pour les personnes condamnées à de courtes peines. Ce texte prévoit également de renforcer les dispositifs de prévention de la récidive avec la mise en place d’outils permettant de mieux évaluer le profil des personnes condamnées à de longues peines dont le degré de dangerosité paraît particulièrement élevé. Concernant plus particulièrement les mineurs délinquants, ce texte envisage la création de 20 centres éducatifs fermés supplémentaires et l’extension à de nouveaux centres du dispositif de suivi pédopsychiatrique.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου