Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Συνεπιμέλεια και στο Βέλγιο


Η πλειοψηφία των Βέλγων (69,5%), είναι υπέρ της Κοινής φυσικής φροντίδας και διαμονής των παιδιών μετά το διαζύγιο.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για το Γαλλόφωνο Βελγικό περιοδικό "Filiatio" που ασχολείται με θέματα για την οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών, επτά στους δέκα Βέλγους τάσσονται υπέρ της ισότητας ή της εναλλαγής του παιδιού μεταξύ των κατοικιών των διαζευγμένων γονέων.
Αυτό το είδος της ανατροφής-φροντίδας είναι κατά μακράν προτιμότερο από ότι η αποκλειστική ανατροφή για τα παιδιά να ανατίθεται σε έναν μόνο από τους γονείς, σε συνδυασμό με το είδος ανατροφής του «ενός σαββατοκύριακου ανά δεκαπενθήμερο με τον άλλο γονέα» (σε ποσοστό 15,2%) ή της "5/9" - συμφωνίας μεταξύ των γονέων, με διαμονή των παιδιών πέντε ημέρες με έναν από τους γονείς, και εννέα ημέρες με τον άλλο γονέα (σε ποσοστό 5,2%).

Διαζύγιο: Η Κοινή Ανατροφή των παιδιών είναι δημοφιλής στο Βέλγιο

Οικογένειες - Μια έρευνα από το περιοδικό «Filiatio» επιβεβαιώνει την ελκυστικότητα της ισότητας της Κοινής φυσικής επιμέλειας, φροντίδας και διαμονής

Ένα ζευγάρι χωρίζει: Ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών; Η μαμά ή ο μπαμπάς, ή και οι δύο; Η συντριπτική πλειοψηφία των Βέλγων τάσσεται υπέρ της εναλλασσόμενης κατοικίας και της κοινής ανατροφής των παιδιών μετά το διαζύγιο.

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη από την AEGIS / Deep Blue, για λογαριασμό του περιοδικού "Filiatio", σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (69,5 %), ευνοούν την ισότιμη διαμονή των παιδιών και με τους δύο γονείς τους μετά το διαζύγιο.

"Αποφυγή Συγκρούσεων"

Είτε έτσι είτε αλλιώς, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι εκπληκτικά. Επιβεβαιώνουν την εξέλιξη των νοοτροπιών στο Βέλγιο και στο εξωτερικό (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία ...). Η εξέλιξη αυτή προκύπτει από το νέο νομοθετικό πλαίσιο - ο Βελγικός νόμος (Εναλλασσόμενης Φροντίδας) της 14ης Σεπτεμβρίου του 2006 - στην οποία οι δικαστές καλούνται να επανεξετάσουν την Ισότιμη φροντίδα, κατοικία και τις ρυθμίσεις της στέγασης των παιδιών και με τους δύο γονείς κατά "προτεραιότητα". Εκτός αν είναι "προδήλως αντίθετη προς τα συμφέροντα του παιδιού."
Για να αποφασίσει, ο δικαστής λαμβάνει υπόψη του διάφορα κριτήρια (την γεωγραφική απόσταση, την "σοβαρή ανικανότητα" του γονέα, την ηλικία του παιδιού, την έλλειψη ενδιαφέροντος για την φροντίδα των παιδιών ή η παραμέληση των παιδιών ...). 
"Ο Νόμος δεν απαιτεί ή δεν ορίζει μια γενίκευση του τύπου της Εναλλασσόμενης Φροντίδας, αλλά επικεντρώνεται στο να υποστηρίζει μια συμφωνία και την αποφυγή διαφορών. Αν κανένας από τους γονείς δεν εγκρίνει την από κοινού φυσική επιμέλεια, ο δικαστής δεν θα την επιβάλει αυτόματα", λέει ο καθηγητής Yves-Henri Leleu  Leleu, (ειδικός στο Οικογενειακό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Λιέγης).

Αλλά η τάση είναι εκεί: "εξίσου μοιρασμένη φροντίδα και διαμονή" έχει καταστεί σταδιακά αποδεκτή και εισέρχεται ως συνήθεια. Ενώ έχει και τα πλεονεκτήματά της (διατηρώντας δεσμούς και με τους δύο γονείς εξίσου, δίνοντας ελεύθερο χρόνο και στους δύο γονείς ...) και τα μειονεκτήματά της (αστάθεια και τον εκτοπισμό, την υποχρέωση για "διπλές" απαραίτητες εγκαταστάσεις στέγασης ...), όπως φαίνεται σε μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Casman, 2010).

Επιπλέον, οι «part time» γονείς, επίσης, φαίνεται να έχουν ένα τυπικό προφίλ: 30-40 ετών, έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης, σταθερές θέσεις εργασίας, με ευέλικτα ωράρια εργασίας, κλπ.

Και στην πράξη;

Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να αξιολογήσουμε αντικειμενικά το μέρος των δικαστικών αποφάσεων υπέρ αυτού του τύπου φροντίδας.

"Σε γενικές γραμμές", η Céline Lefevre προσθέτει, «φαίνεται ότι η εξισωτική διαμονή ή η εναλλαγή υποεκπροσωπούνται στις δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, θα υπάρξει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που οι άνθρωποι του Βελγίου σκέφτονται και σε ότι εφαρμόζεται από τους δικαστές. "

«Κάθε περίπτωση είναι μοναδική", μετριάζει ο καθηγητής Yves-Henri Leleu. "Αυτό το είδος της διαμονής δεν ισχύει όλο το χρόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αντι-ενδεικνυόμενη (γεωγραφική απόσταση των γονέων, εντάσεις μεταξύ των γονέων ...). Επιπλέον, αυτό απαιτεί πολύ διάλογο μεταξύ των πρώην συζύγων (ιατρική παρακολούθηση, αθλητικές δραστηριότητες ...) "

Η έρευνα που διεξήγαγε το "Filiatio" ασχολείται επίσης και με άλλες πτυχές της οικογενειακής ζωής (αναφορές για τα παιδιά, ο ρόλος του νόμου, οι καθυστερήσεις του δικαστηρίου ...), συμπεριλαμβανομένης της Διαμεσολάβησης. Και πάλι το συμπέρασμα είναι σαφές: πάνω από έξι στους δέκα Βέλγους (64%) είναι υπέρ της "επιβολής υποχρεωτικής μεσολάβησης για τους γονείς που χωρίζουν."

69,5%

Αυτό είναι το ποσοστό των Βέλγων υπέρ της "Ισότητας της φυσικής φροντίδα και διαμονής». Με σημαντικές διαφορές μεταξύ της Φλάνδρας (81,2%) και της Γαλλικής (54,5%) κοινότητας του Βελγίου.


Τα άρθρα στην Γαλλική γλώσσα:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου