Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Η Μασσαλία Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2013Η Μασσαλία Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2013 [ fr ]

Η Μασσαλία είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013. Η πόλη των Φωκαέων έχει ετοιμάσει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλο τον χρόνο.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο :
Η σχετική εικονογράφηση μπορεί να σας αποσταλλεί ηλεκτρονικά σε υψηλή ανάλυση. Ζητήστε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση : valerie.camus(ατ)diplomatie.gouv.fr ή info(ατ)ambafrance-gr.org.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο αυτό και η εικονογράφησή του είναι ελεύθερα δικαιωμάτων. Ωστόσο, η αναφορά της πηγής είναι υποχρεωτική για τις φωτογραφίες. Απαγορεύεται η χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς.

δημοσιεύτηκε στις 11.01.2013

Marseille sera «capitale européenne de la Culture 2013». Tout au long de l'année, la cité phocéenne va déployer, autour de trois épisodes majeurs, un programme d'événements culturels hors normes, d'expositions, de spectacles, de festivals, etc. Plus de 12 millions de visiteurs sont attendus du monde entier. Le défi économique est au cœur du projet. Cet immense événement culturel, placé sous le signe de l'innovation, de l'inédit et de la surprise, va servir de puissant accélérateur au développement économique et culturel de la ville, tout en lui apportant un rayonnement et une attractivité sur le plan international.

Πλαίσιο κειμένου:  


         Les grands rendez-vous internationaux sont de puissants leviers de croissance. En devenant, en 2004, capitale européenne de la Culture, Lille a profondément modifié l'image de toute la région. L'événement s'est révélé un facteur de cohésion sociale et le détonateur de multiples initiatives. La fréquentation touristique a augmenté de 10 % et le nombre de créations d'emplois, dans le secteur du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration a cru de 7 %.

         En 2013, c’est Marseille qui relèvera ce défi, aux côtés de la ville slovaque de Kosice. Depuis sa création en 1985, à l'initiative de l'Union européenne, le titre de «Capitale européenne de la Culture», très convoité, contribue au rapprochement des peuples européens, tout en assurant des retombées économiques et en améliorant les infrastructures. «L’événement constitue une opportunité exceptionnelle, pour la ville qui l'organise, de redynamiser sa vie culturelle, mais aussi de montrer au monde sa mutation, de renforcer sa visibilité au niveau international, d’améliorer son image et de stimuler son activité touristique», se réjouit M. Jacques Pfsiter, président de Marseille-Provence 2013, l’organisme en charge de l’évènement.         Fondée vers 600 av. J.-C. par des marins grecs originaires de Phocée, en Asie Mineure, sous le nom de Massalia, Marseille a gagné sa place dans l’histoire du négoce et des échanges en Méditerranée. A ce titre, et mieux que toute autre, elle symbolise la volonté politique commune des pays membres de l’Union pour la Méditerranée de relancer les efforts afin de transformer cet espace en une zone de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité.

Πλαίσιο κειμένου:  


         La programmation de Marseille-Provence, qui associe une centaine de communes (Aix-en-Provence, Arles, Salon de Provence, La Ciotat, etc.) autour de ce formidable projet, se déroulera comme une histoire en trois épisodes : «Marseille-Provence accueille le monde», «Marseille-Provence à ciel ouvert», «Marseille-Provence aux mille visages». Près de 500 événements culturels sont prévus, du 12 janvier au 31 décembre.

         Pour les organisateurs de l’événement, les perspectives de succès sont amplifiées par une position géographique exceptionnelle. Placée au carrefour de l'Europe du Nord et du Sud, la région bénéficie d'une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée. «Le positionnement euro-méditerranéen de notre territoire, ouvert sur l'Europe comme sur 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου