Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Γράφουν οι ξένοι για την υποψηφιότητά μου: Independent, unintegrated, nonpartisan For Youth

Davey’ Coming to Europe from both Directions!

On the one hand my long term associate NICK SPITALAS  is running for MEP 

Independent, unintegrated, nonpartisan For Youth

Greek Flag photo: greek hard thMYPROUDGREEKHEART1.gif
Drachma
Candidate: Nikos Spitalas 
GREEK SOCIAL MOVEMENT
Phone:  69 06 27 54 19  E-mail:  spitalas@gmail.com
www.drachmi5.gr                            www.sos-sygapa.eu
The GREEK SOCIAL MOVEMENT defending the rights of children of  divorce
and cooperate with other movements in evropsifodeltio entitled  Drachma
Nick Spitalas, Professor of Higher Education, 
is the founder of the movement and the club SYGAPA. 
Born in Alexandroupolis from refugee family, holds degrees: 
Architecture, Planning, Information Technology, Master of Development &
Economy, PhD Urban Geography. 
He has 100 publications and strives for Human Rights & Children
 parents. The International Academic work was presented in 1000 and forms
 electronic means, in two encyclopedias and journals.
Vote on May 25
Nick will continue to receive my respect and, utmost support in all his
endeavors and I am proud to be ADMIN on some of his campaigns;Daveyone
Davey' Coming to Europe from both Directions!
http://world4justice.wordpress.com/2014/04/16/davey-coming-to-europe-from-both-directions/

Davey' Coming to Europe from both Directions!
world4justice.wordpress.com
On the one hand my long term associate NICK SPITALAS is running for MEP Independent, unintegrated, nonpartisan For Youth Drachma Candidate: Nikos Spitalas GREEK SOCIAL MOVEMENT Phone: 69 06 27 ...

ΔΡΑΧΜΗ
Υποψήφιος: Nίκος Σπιτάλας 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
τηλέφωνο: 69 06 27 54 19 e-mail: spitalas@gmail.com
www.drachmi5.gr                           www.sos-sygapa.eu
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών των διαζυγίων και συνεργάζεται με άλλα κινήματα στο ευρωψηφοδέλτιο με τίτλο ΔΡΑΧΜΗ
Ο Νίκος Σπιτάλας, Καθηγητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
είναι ο ιδρυτής του κινήματος και του συλλόγου ΣΥΓΑΠΑ. 
Γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη από προσφυγική οικογένεια, κατέχει πτυχία: 
Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομίας, Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Ανάπτυξης &
Οικονομίας, Διδακτορικό Αστικής Γεωγραφίας. 
Έχει 100 δημοσιεύσεις και αγωνίζεται για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παιδιών &
 γονέων. Το διεθνές Ακαδημαϊκό έργο του παρουσιάστηκε σε 1000 έντυπα και
 ηλεκτρονικά μέσα, σε δύο εγκυκλοπαίδειες και σε επιστημονικά περιοδικά.
Ενσωματωμένη εικόνα 1Ενσωματωμένη εικόνα 2
Ψηφίστε στις 25 Μαΐου
ΔΡΑΧΜΗ - ΝΙΚΟΣ ΣΠΙΤΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου